លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីព័ត៌មានមិនពិត)

 លោក​អំ សំអាត ថា​ ការបង្កើត​ច្បាប់​​ស្តីពី​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ ដើម្បី​​បង្ក្រាប​លើ​​ស្ថានភាព​​នយោបាយ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ