លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (សិទ្ធិ​កម្មករ)

 ស៊ើបអង្កេត​៖ កង្វះ​សហជីព​ឯករាជ្យ ធ្វើឱ្យ​មាន​ការរំលោភ​សិទ្ធិ​កម្មករ​

 លោក​អាត់ ធន់​ ថា​ការរំលោភ​សិទ្ធិ​កម្មករ​នៅតែ​កើតមាន​

 លោក​ប៉ាវ ស៊ីណា​ថា ទោះ​ធ្លាប់​រង​ការ​គំរាមតែ​មិន​បោះបង់​ការងារ​ការពារ​សិទ្ធិ​កម្មករ​

លោក​អាត់ ធន់​​៖​​បើ​ទោះ​​ធ្លាប់​ត្រូវ​គេ​​តាម​សម្លាប់​​ក៏​មិន​បោះបង់​​ការងារ​​ការពារ​​សិទ្ធិ​កម្មករ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ