លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (សារព័ត៌មាន​​នៅ​កម្ពុជា)

 សេរីភាព​​សារព័ត៌មាន​​នៅ​កម្ពុជា ​ស្ថិតក្នុង​​ស្ថានភាព​​បែប​ណា​?​

 សារព័ត៌មាន​​នៅ​កម្ពុជា​​រីកចំរើន​ ប៉ុន្តែ​វិជ្ជាជីវៈ​​ហាក់​នៅ​មានកម្រិត

 ក្រសួង​ព័ត៌មាន​​ច្រានចោល​​ការវាយតម្លៃ​​អវិជ្ជមាន ​លើ​សេរីភាព​​សារព័ត៌មាន​​នៅ​កម្ពុជា​​

លោក​ប៉ែន បូណា​​ថា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​​នៅ​កម្ពុជា​ល្អ​​ខណៈ​អន្តរជាតិ​​ថា​​កាន់តែ​អាក្រក់​

ស្ថានភាព​​សារព័ត៌មាន​​នៅ​កម្ពុជា​​និង​​កំហុស​​ក្រមសីលធម៌​​វិជ្ជាជីវៈ​​