លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (សង្គ្រោះជាតិ បាតុកម្ម)

សួរ​ចិត្ត​រាស្ត្រ​អត់ថា ​ចង់​ឲ្យ​បាតុកម្ម​​ទ្រង់ទ្រាយ​​ធំ​​ដែរ​រឺ​ទេ​​?​

បាតុកម្ម​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​រៀងរាល់​ថ្ងៃរបស់​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​អាចកើត​ឡើង​ម្តងទៀតទេ​?​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ