លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (វះកាត់មន្ត្រីពុករលួយ)

 លោក​ពេជ្រ ស្រស់ សង្ឃឹម​ការវះកាត់​មន្ត្រី​ពុករលួយ​នឹង​ធ្វើ​ដូច​ភ្លៀងរលឹម​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ