លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (វីតាមីនD)

គួរ​បន្ថែម​ការ​ស្រូបយក​វីតាមីន​D ក្នុងពេល​ផ្ទុះ​វីរុស​កូវី​ដ​-១៩

វីតាមីនDជួយជំរុញដល់ការឆាប់ជាសះមុខរបួស

អាហារ​មួយ​ចំនួន​​សម្បូណ៌​ដោយ​វីតាមីន​D​​ជួយ​ឲ្យ​ឆ្អឹង​​រឹងមាំ​