លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (វិបត្តិបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ)

លោក​យ៉ង សាំង​កុមារ៖​៣​ទៅ​៥ឆ្នាំ​ខាងមុខ​ វិបត្តិ​បំណុល​​ធនាគារ​​របស់​ព​ល​រដ្ឋ ​អាច​នឹង​ផ្ទុះឡើង​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ