លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (វិធានការវះកាត់)

 សង្គម​ស៊ីវិល​៖ វិធានការ "វះកាត់" មន្ត្រី​ខិលខូច​គួរ​ធ្វើ​ដូច​ភ្លៀងរលឹម​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ