លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកNajibRazak)

 លោក​Najib Razak​ត្រូវ​ជាប់ពន្ធនាគារ​១២​ឆ្នាំ​លើ​សំណុំរឿង​លុយ​ពុករលួយ​

ទីបំផុត​លោក​Najib Razak​រក​ឃើញ​កំហុស​៧​ករណី​ដូច​ការចោទប្រកាន់​

នាយករដ្ឋមន្ត្រី​​ម៉ាឡេស៊ី​​​ចុះ​ជួបពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់​គ្រោះទឹកជំនន់​នៅ​Penang