លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកJo Min-ki)

តារា​សម្ដែង​​កូរ៉េខាងត្បូង​​Jo Min-ki​​បន្សល់ទុក​​កំណត់ត្រា​​៦​ទំព័រ​​មុនពេល​ស្លាប់​