លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកDwayneJohnson)

The Rock​​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​​លេខ​មួយ​​ជាថ្មី​​ជា​តារា​សម្ដែង​​រកប្រាក់​​បាន​ច្រើន​ជាងគេ​