លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកAli Abdullah Saleh)

អតីត​​ប្រធានាធិបតី​​យេមែន​​ស្នើ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​​ដើម្បី​​បាន​​ទៅ​បុណ្យសព​​លោក​​Fidel Castro