លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោក​Sanders​)

 លោក​Biden​បន្ត​ឈ្នះ​លោក​Sanders​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​

 លទ្ធផល​​បឋម​​លោក​Sanders​​ឈ្នះឆ្នោត​​នៅ​រដ្ឋ​Nevada​​បន្ដ​ទៀតហើយ​

លោក​Bernie Sanders​​ឈ្នះ​ការបោះឆ្នោត​​ក្នុង​រដ្ឋ​​New Hampshire

លោក​Sanders​ថា​​នឹង​បោះឆ្នោត​ឲ្យ​​លោកស្រី​Clinton​​យកឈ្នះ​​លោក​Trump