លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោក​AbdulMahdi)

 នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អ៊ីរ៉ាក់ ប្រកាស​ចុះ​ចេញពី​តំណែង ក្រោយ​ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ស្លាប់​មនុស្ស​រាប់រយ​នាក់​