លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកឯម ច័ន្ទមករា)

ពី​សិស្ស​​លួច​រៀន​​តាម​បង្អួច​ក្លាយជា​​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​​សកម្មភាព​​ជនពិការ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ