លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកអ៊ិតសំហេង)

លោកអ៊ិតសំហេងអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យម្ចាស់រោងចក្រ និងកម្មករបន្តចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩

លោក​អ៊ិត សំហេង​ សោកស្តាយចំពោះ​ព្យុះយក្សវាយប្រហារប្រទេសជប៉ុន

 រដ្ឋមន្ត្រី​ការងារ​៖​​​បដិវត្ត​ឧស្សាហកម្ម​ទី​៤​​នឹង​បង្កើត​ការងារ​​ថ្មីៗ​​ដល់​យុវជន​កម្ពុជា​​

 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ​៖​ត្រូវ​រួមគ្នា​​លើកកម្ពស់​​ផលិតភាព ​និង​ការប្រកួតប្រជែង​​

 លោក​អ៊ិត​សំហេង​ស្នើ​អ្នកពាក់ព័ន្ធ​ជួយ​រៀបចំ​ផ្ទះ​ស្នាក់​បណ្តោះអាសន្ន​សម្រាប់​ព​លករ​ទៅ​ថៃ​