លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកអ៊ិតសារម្យ)

 លោក​អ៊ិត សារម្យ​បង្កើត​គណបក្ស«​បំណង​ពលរដ្ឋ»ក្រោយ​ភ្លក់​រសជាតិ​នយោបាយជាមួយ​គណបក្ស​៣

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ