លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកអំសំអាតនិងលោកសុខឥសាន)

 ​លោក​អំ សំអាត​៖​​ការព្រួយបារម្ភ​បាត់​EBA​​ជា​សិទ្ធិ​បញ្ចេញមតិ​មិនមែន​បំផ្លាញ​សន្តិភាព​ទេ​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ