លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកអាត់ ធន់)

លោក​អាត់ ធន់​៖​​កម្មករ​ប្រមាណ​​៣០%​​អាច​នឹង​​បាត់​សិទ្ធិ​​បោះឆ្នោត​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ