លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកអាត់ ធន់)

 សហជីព​គាំទ្រ​ឲ្យមាន​ការផ្លាស់ប្តូ​រ​ឡាន​ដឹក​កម្មករ​ពី​ឡាន​ដឹក​ទំនិញ​ទៅ​ឡាន​ដឹក​អ្នកដំណើរ​

 សហជីព​មួយ​រូប​ស្នើ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​កម្មករ​អោយ​ទាន់ពេល​ដើម្បី​បញ្ចៀស​កូដកម្ម​

លោក​អាត់ ធន់​៖​​កម្មករ​ប្រមាណ​​៣០%​​អាច​នឹង​​បាត់​សិទ្ធិ​​បោះឆ្នោត​​