លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកហ៊ុនម៉ានិត)

លោក​ហ៊ុន ម៉ានិត​បដិសេធថា លោក​និង​ប្អូនស្រី មាន​លុយ​ម្នាក់​១០០​លាន​ដុល្លារ នៅ​ធនាគារ​អាមេរិក​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ