លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកហូរវ៉ាន់)

 លោក​ហូរ វ៉ាន់ រង​ការព្រមាន​ខ្លាំងៗ​ពី​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន​