លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកស្ស៊ីនហ្សូអាបេ)

 លោក​ត្រាំ​នឹង​ជួយ​លោក​អាបេ នាំ​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ដែល​ចាប់ពង្រត់​ដោយ​កូរ៉េខាងជើង​ត្រឡប់មកវិញ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ