លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកស្រីClinton)

ការស៊ើបអង្កេត​ជា​ថ្មី​៖​FBI​ប្រកាស​​មិន​ចោទប្រកាន់​​លោក​ស្រី​​Clinton​ទេ​

លោកស្រី​Clinton​​នឹងទទួល​ទោស​​បែប​ណា​​បើ​FBI​​រក​ឃើញ​​កំហុស​​ក្នុង​ការប្រើប្រាស់​​អ៊ីមែល​?

FBI​កំពុង​ស៊ើបអង្កេត​​បន្ថែម​​ករណី​​លោក​ស្រីគ្លីន​តុន​​ប្រើ​អ៊ីមែល​​ផ្ទាល់ខ្លួន​​ក្នុង​កិច្ចការរដ្ឋ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ