លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកស្រីឡោកខេង)

 លោកស្រី​ឡោក ខេង ​មោទនភាព​ដែលកម្ពុជា​បង្កើត​ឲ្យមាន​ច្បាប់​ស្តីពី​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ