លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូ)

 លោកស្រី​ស៊ូ​លី សា​រ៉ូ ស្ដ្រីខ្មែរ​-​អាមេរិកកាំង​ដំបូង​គេ​ជាប់​ជា​ចៅសង្កាត់​ក្នុង​ក្រុង​ឡុង​ប៊ិច​