លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកស្រីមិថុនាភូថង)

 លោកស្រី​មិថុនា ភូថ​ង​៖​ក្នុង​បរិបទ​នេះ​ស្ដ្រី​អាចចូលរួម​ទាំង​ការថែរក្សា​គ្រួសារ​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​

លោកស្រី​មិថុនា ភូថ​ង ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​អភិបាលខេត្ត​កោះកុងអាណត្តិ​ថ្មី​

 គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​តំបន់​កោះកុង​ក្រៅ​កំពុង​ស្ថិត​ក្រោម​ការវាយតម្លៃ​នៅឡើយ​ទេ​