លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកស៊ីនហ្សូអាបេនិងលោកហ៊ុនសែន)

នាយករដ្ឋ​មន្ត្រី​​ជប៉ុន​​សាទរ​​លោក​​ហ៊ុន​ សែន​​ធ្វើ​ជា​​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​​អាណត្តិ​​ទី​​៦​