លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកស៊ីជីងពីន)

 លោក​ស៊ី​ស​សើរ​និង​បង្ហាញ​ទំនុកចិត្ត​ខ្ពស់​លើ​មេដឹកនាំ​ហុងកុង​

 កម្ពុជា​សាទរជំនួប​រវាង​មេដឹកនាំ​កំពូល​ចិន​-​អាមេរិកនិង​អាមេរិក​-​កូរ៉េ​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ