លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោករ៉ូណាស្មីត)

 លោក​ផៃ ស៊ី​ផាន​ ថា​របាយការណ៍​សិទ្ធិមនុស្ស ​របស់​លោកស្រី​Smith​​ជា​ការឈ្លានពាន​​កម្ពុជា​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ