លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកយឹម​ ស៊ីណន)

លោកយឹម ស៊ីណន ស្នើអ្នកគាំទ្រអតីតCNRP កុំទាន់រិះគន់វេទិកានៅកូរ៉េខាងត្បូង

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ