លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកផៃុំ ស៊ី​ផាន)

លោកផៃ ស៊ី​ផាន​ ស្នើ​ចិន​និង​អាមេរិក​​ចូល​តុ​ចរចា​ដើម្បី​​បន្ធូរ​ភាព​តានតឹង​សេដ្ឋកិច្ច​​