លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកនាយករដ្ឋមន្ដ្រី)

នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​​ប៉ូឡូញ​​ប្រកាស​​បណ្ដេញ​​អនុរដ្ឋមន្ដ្រី​​១៧​រូប​​ចេញពី​​តំណែង​

នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​​អ៊ីស្រាអែល​​និង​ភរិយា​​ត្រូវ​ប៉ូលិស​​សួរចម្លើយ​​ពាក់ព័ន្ធ​​ករណី​ពុករលួយ​

នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​អ៊ីស្រាអែល​រងការចោទ​ប្រកាន់ថា​បានទទួល​សំណូក