លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកថៃនរៈសត្យា)

លោក​ដួង តារា ឆ្លើយតប​នឹង​ការលើកឡើង​របស់​លោក​ថៃ នរៈ​សត្យា​

លោក​ថៃ នរៈ​សត្យា ត្រូវបាន​បញ្ចប់​មុខតំណែង​ពី​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​វប្បធម៌​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ