លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកថាច់សេដ្ឋា)

 លោក​ថាច់ សេដ្ឋា​ សោកស្តាយ​​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​​កម្ពុជា ​ហាក់​លាក់បាំង​​ប្រវត្តិកម្ពុជា​ក្រោម​​

 លោក​ថាច់ សេដ្ឋា​៖​​ការទាមទារ​ទឹកដី​កម្ពុជា​ក្រោម​​ពី​វៀតណាម​មិនទាន់​ផុតរលត់​ទេ​​

 លោក​ថាច់ សេដ្ឋា​បាត់​សិទ្ធិ​ធ្វើ​នយោបាយតែ​នៅ​ដឹកនាំ​សហគមន៍​ខ្មែរក្រោមនិង​បណ្តុះ​អ្នក​បន្តវេន​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ