លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកត្រាំ-ពូទីន)

លោក​ត្រាំ​​និង​លោកពូ​ទីន​​ត្រៀម​ជួបគ្នា​​លើកដំបូង​​ក្រៅ​កិច្ចប្រជុំ​G20