លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លោកចូបាយដិន)

 លោក​ត្រាំ​យល់ព្រម​ផ្ទេរអំណាច​ឲ្យ​លោកបាយ​ដិ​នហើយ​!

ប្រឡូក​នយោបាយ​ប្រមាណ​៥០​ឆ្នាំ ទីបំផុត​លោក​បាយដិនជាប់ជា​ប្រធានាធិបតី​

 លោក​ត្រាំ​ថា​លោក​បាយ​ដិនយក​កូវី​ដ​១៩​បន្លាច​ប្រជាជន​ឲ្យ​បោះឆ្នោតឲ្យ​លោក​

លោក​ត្រាំ​នឹងចូលរួម​ក្នុង​ការជជែក​ដេញដោល​លើកចុងក្រោយ​ជាមួយ​លោក​បាយ​ដិន​

 លោក​បាយដិន​នឹងមិន​ចូលរួមការ​ជជែក​ដេញដោ​លឡើយ​បើ​លោក​ត្រាំ​មិនទាន់​ជា​

 ប្រវត្ដិ​លោកចូ បាយ​ដិន បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​ប្រជែ​ង​លោក​ដូណាល់ ត្រាំ​