លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លុបបំបាត់​ភាព​ពិការភ្នែក)

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលចុះ​អនុស្សរណៈ​លើ​គម្រោង​​លុបបំបាត់​ការពិការភ្នែកដោយ​ជំងឺ​ឡើងបាយ​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ