លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (លិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋការ)

 ​អ្នកស្រី​មូរ សុខ​ហួរ​​សុំ​ព្រះរាជអន្តរាគមន៍​​ពី​ព្រះមហាក្សត្រ​ឱ្យជួយ​ផ្ដល់​លិខិតឆ្លងដែន​និងទិ​ដ្ឋការ​​