លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (រោងចក្របិទទ្វារ)

លោក​ហេង សួរ បង្ហើប​ថានឹង​​មាន​រោងចក្រ​មួយចំនួន​បិទទ្វារ​ដោយសារ​វី​រ៉ុស​កូរ៉ូណា​

 ករណី​ម្ចាស់​រត់ចោល​រោងចក្រ​ក្លាយជា​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​វិស័យ​ការងារ

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ