លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (របាយការណ៍(HRW))

 ក្រសួង​ការពារជាតិ​ច្រានចោល​របាយការណ៍ ស្តីពី​ការរំលោភ​សិទ្ធមនុស្ស​នៃ​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ថ្នាក់​ឧត្តមសេនីយ៍​