លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (រថយន្ត១២០គ្រឿង)

លោកហ៊ុន សែន សម្រេចបញ្ជូនរថយន្ត១២០គ្រឿងទៅតាមខេត្ត សម្រួលការធ្វើដំណើរជូនពលរដ្ឋ ពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ