លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (រថយន្តសាធារណៈ)

 App “City Bus Official”​នឹង​ទាក់ទាញ​ពលរដ្ឋ​ឲ្យប្រើ​រថយន្តក្រុង​កាន់តែច្រើ​ន​

ជប៉ុន​ផ្តល់​រថយន្តក្រុង​៨០​គ្រឿង​បន្ថែម​ទៀត ដល់​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

កាលបរិច្ឆេទ​ចេញ​​ដំណើរ​​​រថយន្ត​ក្រុង​ជិះ​​ឥត​​គិត​លុយ​​ថ្ងៃ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​​​​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ