លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (រថយន្ដជប៉ុន)

រថយន្ដ​​ជប៉ុន​​លក់​នៅ​​កូរ៉េខាងត្បូង​​ធ្លាក់ចុះ​​យ៉ាងគំហុក​​កាលពី​ខែ​កញ្ញា​