លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​កសិករ​​ឲ្យ​ចិញ្ចឹ​មមាន់​ស្រែ​​

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​​លើកឡើ​ង​ពី​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​​

 រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​៖​សហគមន៍​អ៊ឺរ៉ុប​នៅតែ​បន្ត​អនុ​វ​គ្រោះ​ពន្ធ​ដល់​កម្ពុជា​

 រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​មាន​ការរំពឹង​ខ្ពស់​លើ​វិស័យ​ម្រេច​នៅ​កម្ពុជា​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ