លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (រដ្ឋបាល​មណ្ឌលគិរី​)

 រដ្ឋបាល​មណ្ឌលគិរី​បដិសេធ​ការចោទប្រកាន់ថា អភិបាលខេត្ត​ពុករលួយ​ក្បត់ជាតិ​