លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (រដ្ឋបាល​ខេត្តព្រះវិហារ)

រដ្ឋបាល​ខេត្តព្រះវិហារ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ភោជនីយដ្ឋាន​​និង​អាហា​រដ្ឋា​ន​បន្ត​អនុវត្ត​ទប់ស្កាត់​កូវី​ដ​១៩​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ