លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (យុទ្ធនាការម្រាមដៃ៩)

 លោក​ហ៊ុន សែន​៖ បង្ហោះ​តែ​Facebook​ចូល​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ម្រាមដៃ ក៏​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ដែរ​

លោក​ហ៊ុន សែន ផ្តាំ​ទៅ​អ្នកចូលរួម​យុទ្ធ​ន​ការ​ម្រាមដៃ​៩ នឹង​ត្រូវ​មានទោស​

Sponsors

 

វិទ្យុវាយោ