លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ម្សៅទឹកដោះគោNutrilatt​)

 ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​៖បញ្ឈប់​ការ​នាំចូល​និង​ចែកចាយ​ម្សៅ​ទឹកដោះគោ​​Nutrilatt