លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (ម្តាយពេជ្រសូលីកា)

ម្តាយ​កញ្ញា​ពេជ្រ សូ​លីកា គឺជា​អ្នក​សម្លាប់​ស្ត្រី​វ័យ​៥០​ឆ្នាំ​ម្នាក់​