លទ្ធផលស្វែងរក ពាក្យគន្លឹះ (មន្ត្រីរាជការ)

សម្តេច​​ហ៊ុន សែន​​ណែនាំ​​ឲ្យ​មន្ត្រីរាជការ​​ទាំងអស់​​ជៀសវាង​​ការប្រើប្រាស់​​លិខិត​ឆ្លងដែន​​ខុស​​គោល​ដៅ​​

រដ្ឋាភិបាល​​នឹង​​ពិនិត្យ​​លទ្ធភាព​​ដំឡើង​​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​​ជូន​​មន្ត្រីរាជការ​​បន្ថែម​​

 ​កម្មករនិយោជិត​នឹងមាន​ប្រាក់​ចូល​និវត្តន៍​ដូច​មន្ត្រីរាជការ​ដ៏​ទៃ​ទៀត​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧

 ឆ្នាំ​២០១៦​មន្ត្រីរាជការ​ និយោជិត ​កម្មករ ​ត្រូវ​បាន​​ឈប់​សម្រាក​​ចំនួន២៨​ថ្ងៃ​​